Własna broń krok po kroku


JELENIOGÓRSKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE

WŁASNA BROŃ KROK PO KROKU pozwolenie sportowe

"strzelec"

WŁASNA BROŃ KROK PO KROKU

JELENIOGÓRSKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE

 

Przewodnik ten pokazuje drogę, jaką trzeba przebyć aby wystąpić o pozwolenie na bron sportową i kolekcjonerską do celów sportowych, aż do zarejestrowania pierwszej sztuki broni .
1. Wstąpienie do klubu posiadającego licencję PZSS oraz mającym w statucie działalność kolekcjonerską
2. Zdanie egzaminu na patent strzelecki
3. Wystąpienie do PZSS o wydanie licencji sportowej
4. Badania lekarskie
5. Wniosek do WPA o wydanie pozwolenia na broń
6. Rejestracja broni

1) Jeleniogórskie Towarzystwo Strzeleckie STRZELEC jest licencjonowanym klubem sportowym z licencją PZSS, w dyscyplinach sportowych: pistolet(P), karabin(K), strzelba(S) oraz posiadającym wpisaną w statucie działalność kolekcjonerską. Wstępując w nasze szeregi należy pobrać, wypełnić i złożyć wniosek o członkostwo zwyczajne, zgodnie z informacją zawartą tutaj: DOŁĄCZ DO NAS

W momencie przyjęcia do JTS, klub rejestruje daną osobę w bazie PZSS.
Teraz należy odbyć miesięczny staż w klubie. Ten okres powinien być po to abyśmy mogli wzajemnie się poznać, my chcemy wiedzieć z kim mamy do czynienia, a przyszły posiadacz broni ma okazję potwierdzić swoją determinację w kierunku posiadania własnej broni, jednak nie jesteśmy w stanie dla każdego przeprowadzić indywidualne szkolenie, dlatego okres od rejestracji w pzss do egzaminu na patent strzelecki może ulec wydłużeniu. Co 2-3 m-ce organizujemy kurs przygotowawczy do egzaminu. Kurs taki trwa 4-5 tygodni, w tym czasie spotykamy się  raz w tygodniu, zajęcia praktyczne prowadzone są w kierunku nauki strzelania z pistoletu, karabinu i strzelby. Tutaj też jest okazja poznać się bliżej, a wśród uczestników często zawiązują się przyjaźnie na wiele lat. Z naszej strony oferujemy też pomoc dydaktyczną w postaci materiałów do nauki zagadnień teoretycznych. Zapisy jak również opłata za egzamin odbywają się wyłącznie poprzez swoje konto na portalu PZSS, a sam egzamin odbywa się we Wrocławiu przy ulicy Świątnickiej 36 na strzelnicy WKS Śląsk. Dlatego Wrocław, ponieważ obowiązuje rejonizacja na szczeblu wojewódzkim, stąd nie mamy zbytniego wyboru. Po rejestracji na egzamin należy wydrukować wniosek, na którym swój podpis składa prezes klubu, oraz uprawniony lekarz. PZSS w regulaminie przyznawania patentu nie wyjaśnia jaki lekarz jest uprawniony, więc możemy prosić o zaświadczenie o stanie zdrowia zezwalające na uprawianie strzelectwa dowolnego lekarza, jednak lekarze np. lekarz rodzinny, nie bardzo chcą podpisywać się pod takim dokumentem, więc kogoś polecimy, kto wykona takie badanie.

2) Egzamin przeprowadzany jest przed komisją PZSS w dwóch etapach: egzamin teoretyczny składający się z 10 pytań – po zdaniu którego przechodzimy do etapu drugiego – praktycznego w ramach wybranych dyscyplin: pistolet (P), karabin (K), strzelba (S).

3) Po zdanym egzaminie, gdy jego wynik wynik pojawi się na własnym koncie w portalu PZSS, możemy złożyć wniosek o wydanie licencji sportowej, wniosek składamy elektronicznie poprzez swoje w/w konto, należy też wnieść na konto JTSu opłatę w wysokości 70zł, co stanowi sumę jednorazowych składek zawodniczych (20zł dla DZSS, 50zł dla PZSS). Czas oczekiwania na przyznanie licencji to maksymalnie 30 dni od chwili potwierdzenia Waszego wniosku przez DZSS, ale czasem jest to kilka dni.

4) Badania lekarskie robimy po uzyskaniu licencji, ale można też przed. Ważnym jednak jest, iż orzeczenia lekarskie ważne są 3 mce, a składają się na nie: orzeczenie psychologiczne i orzeczenie lekarskie (psychiatra + okulista + lekarz orzecznik). Można udać się do kogoś z listy lekarzy dostępnej na stronie WPA, ale prościej jest skorzystać ze sprawdzonych źródeł, a takim jest:
– Przychodnia ul. Groszowa w Jeleniej Górze (t. 662 098 399)
– Przychodnia MSWiA na ul Cieplickiej w Jeleniej Górze. Tutaj zrobimy wszystkie niezbędne badania jednego dnia. 

5) Posiadamy licencję sportową i komplet orzeczeń lekarskich, teraz czas na finał.
Kompletujemy dokumenty i składamy wniosek do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Potrzebujemy dołączyć:

 1. Wniosek określający ilość zaświadczeń do zakupu broni,
 2. Ksero dowodu osobistego,
 3. Orzeczenia lekarskie,
 4. Zaświadczenie potwierdzające członkostwo w klubie + statut,
 5. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji sportowych(patent i licencja),
 6. Dwa zdjęcia takie jak do dowodu o wymiarach 3x4cm, jeżeli wnioskujemy o dopuszczenie do posiadania broni to dołączamy dodatkowe dwa zdjęcia,
 7. 242 złotych za decyzję administracyjną wydającą pozwolenie na broń do celów sportowych,
 8. 242 złotych za decyzję administracyjną wydającą pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich (jeśli o taką wnioskujemy),
 9. 17 złotych za wydanie jednego zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni,
 10. Wszystkie nasze dotychczasowe komunikaty z zawodów z zaznaczonym nazwiskiem,
 11. dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 złotych za wydanie decyzji dopuszczającej do posiadania broni (jeśli o takie występujemy), 

Przykładowy wniosek tutaj: przykładowy wniosek
Z naszego konta na portalu PZSS pobieramy patent i licencję w formacie PDF, w dniu wysłania wniosku z załącznikami, wysyłamy pocztą elektroniczną pobrany patent i licencję wpisując w temacie wiadomości imię i nazwisko na adres: wpa@wr.policja.gov.pl . W plikach tych zawarty jest podpis elektroniczny, dlatego nie potrzebujemy wnioskować do PZSS o papierowe oryginały licencji i patentu.
Opłatę za wnioski i zaświadczenia wnosimy na konto Gminy Wrocław: zobacz tutaj

WPA ma czas 30 dni na rozpatrzenie naszego wniosku, ważne jest aby w naszych danych adresowych wpisać numer telefonu, pracownicy WPA wolą do nas zadzwonić w celu uzupełnienia wniosku niż pisać pismo, które wydłuża ten czas na decyzję administracyjną.

6) Po otrzymaniu pocztą decyzji i zaświadczeń do zakupi broni (promes) możemy udać się do sklepu w celu zakupu broni, w sklepie otrzymujemy dwa egzemplarze faktury, jeśli kupujemy od osoby prywatnej, musimy otrzymać dwa egzemplarze umowy kupna. W ciągu 5 dni od daty nabycia, broń należy zarejestrować w WPA, wysyłając jeden egzemplarz faktury lub umowy oraz wniosek o rejestracje broni, dopiero wtedy otrzymamy książeczkę posiadacza broni i z tą książeczka będziemy kupować amunic

CO TO JEST DOPUSZCZENIE DO POSIADANIA BRONI?

Dopuszczenie wydawane jest na wniosek zainteresowanego, zwykle robi się to przy okazji składania wniosku o pozwolenie na broń. Uprawnia ono do posługiwania się bronią podmiotu, który jest właścicielem broni, w naszym przypadku chodzi o posługiwanie się bronią klubową. Czyli jeżeli uważasz, że będziesz czynnie uczestniczył w życiu naszego stowarzyszenia to taki dokument może się przydać.