Pytania i odpowiedzi – strzelectwo sportowe

 • by

Co to takiego strzelectwo sportowe?

Najprościej rzecz ujmując – aktywność człowieka wpisująca się w jego odwieczne dążenia – szybciej, dalej, wyżej, celniej – czyli ogół aktywności sportowej z wykorzystaniem broni palnej i pneumatycznej. Niekiedy wrzuca się do tego samego worka sport strzelecki z wykorzystaniem łuku lub kuszy ale dla nas mimo wszystko to jest jednak łucznictwo.  Strzelanie odbywa się do różnego rodzaju tarcz i celów ruchomych na dystansach od 10 do 300m (sport olimpijski) lub nawet kilometra i dalej (sport pozaolimpijski).

Konkurencja? Dyscyplina? Czy to to samo?

Nie. To nie jest to samo. W strzelectwie sportowym wyróżniamy 3 dyscypliny definiowane przez broń używaną przez zawodników:

 • pistolet
 • karabin
 • strzelba gładkolufowa

Konkurencja to nic innego jak konkretna aktywność zawodnika w danej dyscyplinie. I tak w dyscyplinie rozgrywanej z użyciem pistoletu znajdziemy konkurencje takie jak:

 • pistolet pneumatyczny
 • pistolet sportowy cześć dokładna i szybka
 • pistole dowolny
 • pistolet centralnego zapłonu
 • pistolet szybkostrzelny
 • pistolet standardowy

O co chodzi z podziałem na sport olimpijski i pozaolimpijski?

Sama nazwa podpowiada rozwiązania tej zagadki. Sport olimpijski to taki, który występuje lub występował w programie Igrzysk Olimpijskich. Sport strzelecki gościł na pierwszych nowożytnych Igrzyskach Olimpijskich w Atenach 1896 roku. Wszystkie konkurencje, które debiutowały, były lub są nadal w programie igrzysk nazywane są sportem olimpijskim. Kolejnym uproszczeniem które może pomóc w rozpoznaniu jest kaliber i typ broni. Przytłaczająca większość strzelań olimpijskich odbywa się z użyciem broni pneumatycznej, bocznego zapłonu i strzelb gładkolufowych w strzelaniu do rzutków. Kolejnym znakiem rozpoznawczym jest to, że sporty olimpijskie strzela się do charakterystycznych tarcz z czarnym środkiem i białym otokiem (z wyjątkiem strzelań do rzutków).

Sport strzelecki pozaolimpijski to cała gama aktywności sportowej które nigdy nie zagościły w programie Igrzysk Olimpijskich a mimo to zdobyły rzecze oddanych fanów i zawodników na całym świecie. Są to strzelania czarnoprochowe, westernowe, niezwykle widowiskowe strzelectwo dynamiczne i strzelectwo długodystansowe. Już same nazwy poszczególnych rodzin konkurencji podpowiadają czym się charakteryzują:

 • strzelectwo czarnoprochowe – strzelanie z broni rozdzielnego ładowania z replik broni i broni która powstała przed wynalezieniem prochu bezdymnego. W polskim prawodawstwie oznacza to broń wyprodukowaną/zaprojektowaną przed 1885r.
 • strzelectwo westernowe – rodzina konkurencji gdzie strzelania odbywają się z wykorzystaniem replik broni i broni typowej dla czasów kolonizacji zachodnich stanów Stanów Zjednoczonych lub współcześnie produkowanych jednostek broni ale w konkurencjach osadzonych tematycznie i kulturowo w czasach „Dzikiego Zachodu”
 • strzelectwo długodystansowe – konkurencje polegające na wykonaniu zadań strzeleckich z użyciem celów oddalonych od strzelca powyżej 300m, często kilometra lub dalej
 • strzelectwo dynamiczne – rodzina konkurencji wyróżniająca się na tle innych konkurencji połączeniem umiejętności strzeleckich z przygotowaniem fizycznym strzelca. Strzelania odbywają się na specjalnie przygotowanych torach, zawodnik porusza się z bronią po wyznaczonym torze a jego zadaniem jest ostrzelanie celów stalowych i papierowych z różnych postaw, celnie i szybko. Strzelectwo dynamiczne wywodzi się z testów kompetencyjnych dla kandydatów i pracowników amerykańskich służb mundurowych (IPSC), odgrywania scenariuszy obronnych z użyciem broni palnej (IDPA, PIRO) bądź sprawdzających umiejętności posługiwania się pistoletem, karabinem i strzelbą (3GUN, Liga Sportera)

Czy warto zostać strzelcem sportowym?

Warto. Sport strzelecki jak każda dyscyplina sportu rozwija i pomaga kształtować charakter. I choćby z tego powodu warto.

Od kiedy można zacząć i kiedy należy skończyć przygodę ze strzelectwem sportowym?

Nie ma wyraźnych granic które mówiłyby ile lat trzeba skończyć by rozpocząć strzelanie i jaki wiek oznacza kres kariery strzelca. Oscar Swahn miał 73 lata kiedy zdobył swój ostatni medal olimpijski w strzelectwie.

Z początkiem jest trudniej. Młodzież i dzieci mogą rozpocząć szkolenie w momencie gdy są w stanie dosięgnąć do przyrządów służących do obsługi broni oraz są w stanie utrzymać broń. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji młodego człowieka i wymaga każdorazowo indywidualnej oceny.

Czy oprócz rozwoju sprawności fizycznej strzelectwo sportowe oferuje coś więcej?

Strzelec sportowy aktywnie (bardzo ważna sprawa!) biorący udział w zawodach sportowych w ramach przygotowania do osiągania coraz to lepszych wyników może wystąpić do Wojewódzkiego Komendanta Policji o wydanie pozwolenia na broń sportową pod warunkiem posiadania patentu strzeleckiego i ważnej licencji sportowej.

Posiadając broń do celów sportowych strzelec sportowy nakłada na siebie obowiązek uczestnictwa w zawodach sportowych w ilości co najmniej pozwalającej na utrzymanie licencji zawodniczej na kolejny rok. Według zasad przyjętych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego są to minimum 4 starty w roku w pistolecie, 2 starty w karabinie oraz 2 starty w strzelbie.

Patent strzelecki, licencja sportowa – co to jest?

W Polsce obecnie (stan na październik 2018r.) istnieje możliwość uzyskania kilku rodzajów pozwolenia na broń. Wśród nich najbardziej interesujące dla członków i sympatyków JTS „Strzelec” są sportowe i kolekcjonerskie pozwolenie na broń.

Pozwolenie kolekcjonerskie zostało omówione tutaj.

Pozwolenie sportowe uzyskuje się składając do Wojewódzkiego Komendanta Policji:

 • podanie z uzasadnieniem, które winno zawierać wniosek określający ilość zaświadczeń do zakupu broni,
 • orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające, iż wnioskodawca może dysponować bronią palną, wydane przez uprawnionego lekarza i psychologa,
 • zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b ustawy o broni i amunicji oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dwa zdjęcia formatu 3cm x 4cm,
 • dowód opłaty skarbowej:
 • a)- 242 zł za decyzję administracyjną wydającą pozwolenie na broń.
 • b)- 17 zł za zaświadczenie uprawniające do zakupu 1 jednostki broni.
 • wniesionej na konto:
  • Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8
  • 50-141 Wrocław
  • PKO Bank Polski S.A.
  • 82102052260000610204177895
 • Nie wniesienie opłaty wraz ze składanym wnioskiem spowoduje, że wniosek strony zostanie zwrócony.

Wspomniane wyżej kwalifikacje to właśnie patent strzelecki i licencja sportowa.

Patent strzelecki to nic innego niż prawo jazdy na broń palną – dokument potwierdzający że osoba która go posiada zdała egzamin przed komisją Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Egzamin dwustopniowy – teoretyczny i praktyczny potwierdza znajomość przepisów strzelectwa sportowego, przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w sporcie strzeleckim oraz umiejętności posługiwania się bronią palną – pistoletem, karabinem i strzelbą gładkolufową. Jest to dokument uzyskiwany raz na całe życie i stanowi podstawę do uzyskania drugiego dokumentu – sportowej licencji zawodniczej.

Sportowa licencja zawodnicza to dokument mówiący o tym, że dana osoba bierze czynny udział w rywalizacji sportowej. Licencję sportową uzyskuje się po zdaniu egzaminu na patent strzelecki. Licencja ważna jest rok kalendarzowy i należy ją odnawiać co rok. Aby odnowić licencję sportową należy brać udział w zawodach sportowych. Minimalna ilość startów gwarantująca przedłużenie licencji na kolejny rok to 4 starty w pistolecie, 2 w karabinie i 2 w strzelbie.

Ile trwa i ile kosztuje zdobycie patentu, licencji i pozwolenia sportowego?

Określenie czasu i kosztów jest z zasady trudne do określenia w sposób bardzo precyzyjny.

Zacznijmy od czasu.

Przed przystąpieniem do egzaminu na patent strzelecki wymagany jest (stan na październik 2018r.) 3 miesięczny staż w klubie zrzeszonym w PZSS – JTS Strzelec jest takim klubem. 3 miesiące to czas dla Ciebie na opanowanie teorii – zasad i przepisów sportowych oraz tych dotyczącej broni palnej w Polsce – oraz czas dla klubu by nauczyć Cię strzelać i obsługiwać broń palną. Jeżeli opanujesz wszystko w 3 miesiące szukasz egzaminu organizowanego przez ośrodki w Polsce – na stronie PZSS są podane daty i terminy. Jeżeli uda Ci się poznać wszystko w 3 miesiące i znajdziesz egzamin w bliskim terminie to w 4 miesiące od przystąpienia do klubu zdasz egzamin. Około 3 tygodnie zajmie PZSS przygotowanie dokumentów i wysłanie do Ciebie patentu. Sam egzamin jest prosty jeżeli umiesz teorię i umiesz strzelać. Egzamin w PZSS zdaje się na skupienie przestrzelin na tarczy a nie wynik punktowy jakie one dają – duże ułatwienie w porównaniu do egzaminu kolekcjonerskiego przed organem Policji.

Posiadając patent należy wystąpić o licencję. Tutaj czas potrzeby do jej wystawienia waha się od 4 tygodni do 3 miesięcy. W tym czasie uczestniczysz w zawodach i zbierasz komunikaty. Przydadzą Ci się do umotywowania wniosku do Komendanta Policji.

Podsumowując – czas potrzebny na uzyskanie patentu, licencji oraz pozwolenia na broń sportową – około 6 do 9 miesięcy.

Koszty:

 • przynależność klubowa – w przypadku JTS Strzelec od 200 do 450 zł w zależności czy obejmują Cię zniżki i promocje czy też nie
 • egzamin na patent – 400zł
 • wydanie licencji – 70zł (20zł dla związku wojewódzkiego, 50zł dla PZSS)
 • wniosek do Wojewódzkiego Komendanta Policji – 242 złote
 • koszt każdej promesy na broń – 17 zł
 • badania lekarskie – około 400zł
 • nauka strzelania – wielka niewiadoma uzależniona od tego czy posiadasz iskrę bożą czy nie

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *