Zostać członkiem JTS „Strzelec” jest proste, łatwe i bezbolesne. Wystarczy wybrać co chce się w stowarzyszeniu robić i wypełnić odpowiednią deklarację.

Do rzeczy.

Istnieją dwa typy członkostwa w JTS „Strzelec”.

Członkowie JTS „Strzelec” dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

Członek zwyczajny
to osoba, która poprzez członkostwo w Klubie JTS chce dodatkowo uzyskać strzelecką licencję sportową. Będąc sportowcem zobowiązuje sam siebie do brania udziału w zawodach strzeleckich wpisanych do kalendarza Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego ( w przypadku JTS „Strzelec” to Dolnośląski ZSS a wszystkie zawody JTS „Strzelec” wpisane są do kalendarza dolnośląskiego związku) po to by ową licencję utrzymać w mocy na kolejny rok.

Osobom które nie mają własnej broni a chciały by ją mieć posiadanie licencji sportowej pozwala wystąpić o pozwolenie na broń sportową lub kolekcjonerską co celów sportowych albo obie na raz.

Członek wspierający
to osoba, która nie chce reprezentować barw klubowych JTS „Strzelec” na arenie sportowej, chce zostać kolekcjonerem broni lub po prostu – przepada za nami, chce korzystać bez przeszkód z naszej strzelnicy. Osoba taka zostaje członkiem wspierającym JTS „Strzelec”.
Członkiem wspierającym zostaje także każdy, kto chce popróbować swoich sił na trasach off road na poligonie. Specjalnie dla miłośników jazdy terenowej działa w stowarzyszeniu Sekcja Off Road 4×4

Wszyscy członkowie – zwyczajni i wspierający – mają pełną dowolność w korzystaniu z infrastruktury poligonu i strzelnicy klubowej zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszyscy członkowie mają obowiązek stosować się do ograniczeń ruchu na poligonie i zasad bezpieczeństwa na strzelnicy. Wszyscy członkowie dbają wspólnie o wszystkie instalacje na poligonie.

Poniżej znajduje się deklaracja członkowska, którą po wybraniu rodzaju członkostwa należy wydrukować, wypełnić i podpisać, po czym można ją zeskanować, lub sfotografować i wysłać na adres: deklaracjeMAŁPAstrzelec.org
Oryginał deklaracji będzie można dostarczyć przy najbliższej okazji spotkania z szefami klubu.

Wpisowe, płatne jeden raz wynosi 250 zł.
Składka roczna wynosi 200 zł. Można ją zapłacić do 3 miesięcy od dołączania do Klubu.

UWAGA! W klubie działają różne promocje dotyczące wysokości składek i wpisowego. Warto o nich poczytać tu:

PROMOCJE

Deklaracja członek zwyczajny

Deklaracja członek wspierający

Nr. Konta do wpłat: 75 1750 0012 0000 0000 3698 4465
W tytule należy podać imię i nazwisko i rodzaj wpłaty, np „Wpisowe”, lub „Wpisowe i składka roczna” w przypadku jednorazowej płatności.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *