Uchwały JTS Strzelec

Tutaj publikowane są wszystkie uchwały Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków JTS Strzelec – sedno naszej samorządności i bijące serce naszego stowarzyszenia.
Uchwała może dotyczyć wszystkiego, wzoru pieczątki, herbu, logo stowarzyszenia, uchwałą zwołuje się zwykłe zebrania członków i Walne Zebrania Członków – najwyższy organ władzy Stowarzyszenia. Uchwałą przyjmujemy nowych członków i określamy co będziemy robić w danym roku, kwartale, miesiącu.