Członek zwyczajny

Członek zwyczajny to osoba, która poprzez członkostwo w Klubie JTS chce dodatkowo uzyskać strzelecką licencję sportową a w konsekwencji własną broń sportową. Będąc sportowcem zobowiązuje sam siebie do brania udziału w zawodach strzeleckich wpisanych do kalendarza Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego ( w przypadku JTS „Strzelec” to Dolnośląski ZSS a wszystkie Więcej…

Członek wspierający

Członek wspierający to osoba, która nie chce reprezentować barw klubowych JTS „Strzelec” na arenie sportowej, chce zostać kolekcjonerem broni lub po prostu – przepada za nami, chce korzystać bez przeszkód z naszej strzelnicy lub poligonu. Osoba taka zostaje członkiem wspierającym JTS „Strzelec”. Członkiem wspierającym zostaje także każdy, kto chce popróbować Więcej…